Afbeelding
Griffeweg 4 | 9724 GG | Groningen T: 050-2003600 | E: teaming@maripaan.nl

Maripaan Teaming

De inkomsten van de Stichting Maripaan Teaming worden gevormd door medewerkers van de Maripaan Jumbo supermarkten die € 1,00 van hun periodesalaris in kunnen leggen. Daarbij komen donaties van klanten door het inleveren van lege flessenbonnen en eenmalige giften. Dit kan een gift zijn i.v.m. het openen van een nieuwe winkel of een gift in ruil voor een dienst. De franchisenemers van de Maripaan Groep, Paul Papo en Anrico Maat, zijn vanaf € 500,00 te boeken voor een gastoptreden.

Alle inkomsten komen volledig ten goede aan het goede doel. De overheadkosten worden 100% gedekt door de Maripaan Groep B.V.

De goede doelen

Iedere periode van 4 weken wordt er een nieuw doel gekozen door het bestuur van Teaming. Medewerkers van de Maripaan Groep die deelnemen aan Teaming dragen fondsen aan. Een fonds wordt getoetst aan de richtlijnen van de stichting en moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het moet een duurzaam project zijn.
- Het project is bedoeld voor kwetsbare groep(en) in de samenleving (mens of dier).
- Het project betreft geen evenement of feest.
- Het doel moet als stichting ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of kan op een andere wijze de financiële handelswijze voldoende aanwijzen.
- De missie van het doel moet duidelijk zijn.
- De besteding van de gift moet worden verantwoord aan de Stichting Maripaan Teaming.
- Doelen, welke betrekking hebben op het uitdragen van een geloofsovertuiging, komen niet in aanmerking voor een donatie.

Het bestuur van de stichting maakt de uiteindelijke keuze, rekening houdend met bovenstaande voorwaarden en uitgaande van de keuze van de deelnemende medewerkers.

Bestuur Teaming

Het bestuur van de Stichting Maripaan Teaming:

Voorzitter: Paul Papo (zonder stemrecht)
Secretaris: Riwka Papo
Penningmeester: Bart Kuurstra

Contactgegevens

Stichting Maripaan Teaming
Griffeweg 4
9724 GG Groningen
T: 050 200 36 00
M: teaming@maripaan.nl

Maripaan Groep

In 2002 werd de eerste Maripaan winkel geopend: Jumbo Ciboga in Groningen. Daarna volgden al snel Jumbo Drachten en Jumbo Euroborg. De overige winkels volgden elkaar snel op. De franchise onderneming bestaat inmiddels uit 15 Jumbo supermarkten, met winkels in Bedum, Groningen, Drachten, Haren, Leek en Surhuisterveen.

Maripaan Horeca bestaat uit stadscafé en restaurant 't Feithhuis, Rooftop Merckt, restaurant Graansilo Eten & Drinken en La Place Grote Markt. Al deze horeca gelegenheden bevinden zich in Groningen.

Naast de retail- en horecaportefeuille bestaat de Maripaan Groep uit vastgoed. Meer informatie over de Maripaan Groep vind je hier.

Afbeelding
Afbeelding

Anrico Maat en Paul Papo

Franchisenemers zijn de heren Anrico Maat en Paul Papo.

Paul: “Wij zijn allebei “winkeldieren” in hart en nieren. Bij Anrico is het zelfs met de paplepel ingegoten, omdat zijn ouders ook supermarktondernemers waren. Ik begon op mijn 13e jaar en mocht de vloer dweilen van de plaatselijke Spar winkel. In de jaren er na heb ik op diverse afdelingen gewerkt. Sinds die tijd ben ik besmet met het supermarkt virus”, vertelt Paul.

Anrico vult aan: “Onze wegen kruisten elkaar al op jonge leeftijd. In 2001 werd het contact intensiever. Ik was ondernemer van een Konmar supermarkt. Paul was op dat moment manager bij Laurus en begeleidde mij. Het bleek dat wij dezelfde opvatting hadden over het managen van een supermarkt in het algemeen en het omgaan met mensen in het bijzonder”.

Over Teaming

"Teaming geeft ons als organisatie de mogelijkheid concreet maatschappelijk betrokken te zijn en onze medewerkers en klanten hierbij te betrekken."
Lees hier waarom collega's van de Maripaan Groep in 2012 naar Sri Lanka vertrokken!
 

Aanvraagformulier donatie Stichting Maripaan Teaming

Medewerkers en klanten van de Maripaan Groep BV kunnen een aanvraag doen voor een donatie van de Stichting Maripaan Teaming. Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.