Afbeelding
Griffeweg 4 | 9724 GG | Groningen T: 050-2003600 | E: teaming@maripaan.nl

ANBI-status

Stichting Maripaan Teaming is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen nut beoogende instelling' (ANBI). De ANBI-status maakt uw giften fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften van de Belastingdienst.

Contactgegevens

Stichting Maripaan Teaming
Griffeweg 4
9724 GG GRONINGEN
T: 050 200 36 00
M: teaming@maripaan.nl

Financieel jaaroverzicht 2021

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2021 in het "Standaardformulier publicatieplicht
Fondswervende instellingen".

Financieel jaaroverzicht 2020

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2020 in het "Standaardformulier publicatieplicht
Fondswervende instellingen".

Financieel jaaroverzicht 2019

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2019 van Stichting Maripaan Teaming.

Financieel jaaroverzicht 2018

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2018 van de Stichting Maripaan Teaming.

Financieel jaaroverzicht 2017

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2017 van de Stichting Maripaan Teaming.
Een overzicht van de balans van 2017 treft u hier aan.

Financieel jaaroverzicht 2016

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2016 van de Stichting Maripaan Teaming.
Een overzicht van de balans van 2016 treft u hier aan.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Maripaan Teaming:

Voorzitter: Paul Papo (zonder stemrecht)
Secretaris: Riwka Papo
Penningmeester: Bart Kuurstra
Algemeen lid: Gert Woltjer

 

Financieel jaaroverzicht 2015

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2015 van de Stichting Maripaan Teaming.
Een overzicht van de balans van 2015 treft u hier aan.

Financieel Jaaroverzicht 2014

Bekijk hier het financieel jaaroverzicht 2014 van Stichting Maripaan Teaming.