Afbeelding
Griffeweg 4 | 9724 GG | Groningen T: 050-2003600 | E: teaming@maripaan.nl

Werktheater Môi


Inzamelperiode: 4-11-2013 t/m 2-12-2013
Opbrengsten: € 2500,-

Werktheater Môi is een dagbesteding op het gebied van theater maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt theater gemaakt in de breedste zin van het word; alles is mogelijk. Toneel spelen, zingen, dansen, kostuums en decor stukken ontwerpen en/of bouwen. De afgelopen jaren  zijn voorstellingen van werktheater Moi te zien geweest op o.a. Noorderzon en het Bevrijdingsfestival.

Lees hier meer over Werktheater Môi. 

 

Serious Request


Inzamelperiode: 3-12-2013 t/m 29-12-2013
Opbrengsten: € 4.340,84

Serious Request is een jaarlijks terugkerende actie van omroep 3fm. Vanuit het Glazen Huis halen zij geld op voor het Rode Kluis en brengen ze elk jaar een andere ‘stille ramp’ onder de aandacht. De opbrengsten van dit jaar gaan naar de stille ramp: kinderen die sterven aan diarree.

Jaarlijks sterven er 800.000 kinderen aan diarree. Deze kinderen zijn eenvoudig te redden met schoon water, zeep, toiletten en goede informatie. Om besmetting van de jongste, meest kwetsbare kinderen binnen een gezin te voorkomen, helpt het Rode Kruis niet alleen het gezin, maar de hele gemeenschap. Door te zorgen voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en zoiets simpels als een stuk zeep. Verder geven ze ouders en kinderen training en informatie over hygiëne en zorg voor zieke kinderen met diarree.

Pink Ribbon


Inzamelperiode: 7-10-2013 t/m 3-11-2013
Opbrengsten: € 3100

Oktober was borstkankermaand. De donaties die we in deze periode binnen kregen kwamen daarom ten goede aan Pink Ribbon. Dit jaar vroeg de stichting aandacht voor het schokkende feit dat in Nederland dagelijks 9 mensen sterven aan de gevolgen van borstkanker.

Eerder dit jaar vroeg Pink Ribbon respondenten* – voornamelijk (ex-) borstkankerpatiënten - welk thema ze belangrijk vinden voor de oktobermaand. Het merendeel koos voor: de feiten rondom borstkanker.  Uit gesprekken met borstkankerpatiënten kwam naar voren dat zij regelmatig te horen krijgen dat ze ‘niet bang hoeven te zijn, omdat borstkanker te genezen zou zijn’. De overlevingskansen van borstkanker zijn inderdaad goed. Maar de feiten spreken voor zich: jaarlijks krijgen meer dan 15.000 mensen (waarvan 87 mannen) de diagnose borstkanker. Dat zijn 41 mensen per dag. Ruim 3.200 van hen overleven dit niet. 9 doden per dag. Het is dus begrijpelijk dat borstkankerpatiënten leven tussen hoop en vrees. De ‘9perdag’-campagne benadrukt met klem de noodzaak voor meer onderzoek, zodat het aantal van 9 doden per dag omlaag kan worden gebracht.

* via het B-Force platform van Borstkankervereniging Nederland 

Certificaat van Pink Ribbon: 


Ad hoc donatie aan giro 555 voor de Filipijnen


Donatie: € 400,-

Ondanks dat we al voornemens waren om geld over te maken aan giro 555 voor de Filipijnen, vonden we de vraag van twee jongetjes uit Bedum toch wel erg bijzonder. Of ze het A4 van de Teaming inzamelingsbox mochten omwisselen voor eentje van de Filipijnen, zodat alle legeflessenbonnen die hierin werden gegooid aan de Filipijnen werden gedoneerd. Wat een mooie vraag! Een A4 omwisselen doen we uiteraard niet, maar we hebben wel geld overgemaakt dat bijdraagt aan de noodhulp aan de Filipijnen.  


Ad hoc donatie aan Stichting Soen


Donatie: € 160,-

Teaming heeft onlangs een waterpomp gedoneerd aan een zigeunerkamp in Oekraïne. Stichting Soen (Stichting Oost Europa Noordenveld) levert een bescheiden bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van hulpbehoevende inwoners van landen in Oost Europa. Ze geven hulp door het ondersteunen van lokale initiatieven voor individuele hulp en sociale projecten. Momenteel is stichting Soen bezig met het plaatsen van waterpompen in zigeunerkampen rond Beregovo. In deze regio wonen duizenden zigeuners, meestal in afgesloten kampen. Er is in deze kampen meestal geen water om mee te wassen, om eten mee te koken en zeker niet om van te drinken.  Teaming sprak met Jan Peter Bloemendal over het plaatsen van waterpompen in de zigeunerkampen. Lees verder >> 

 

 

Afbeelding

Dierenambulance

Inzamelperiode: 9-9-2013 t/m 6-10-2013
Opbrengsten: € 2850,-

In de periode waarin het dierendag was steunden we de dierenambulances die hun verzorgingsgebied hebben in/rondom de Maripaan Jumbo supermarkten. De dierenambulance heeft als doel om eerste hulp te verlenen aan gewonde en zieke dieren en het vervoeren van zieke of gewonde dieren naar de dichtstbijzijnde dierenarts of kliniek.

De nieuwe caddy van de Dierenambulance in Groningen. Mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Stichting Maripaan Teaming.

 

 

Voedselbank


Inzamelingsperiode: 17-6-2013 t/m 11-8-2013
Opbrengsten: € 4910,-

De Maripaan Groep zet zich veelvuldig in voor de voedselbanken in haar verzorgingsgebieden. Wekelijks worden er goederen geleverd aan de voedselbanken en verspreid onder de aangesloten gezinnen. Teaming heeft geld ingezameld voor de kinderen van deze gezinnen. Van het geld dat we bij elkaar hebben gespaard konden de voedselbanken een leuk uitje voor de kinderen organiseren. Door gebrek aan tijd voor de organisatie heeft niet elke voedselbank gebruik kunnen maken van het budget dat zij kregen, in plaats daarvan levert Teaming goederen (gericht op kinderen).

Ad hoc donatie aan de Mikkelhorst


Donatie: € 700,-

Zorgboerderij De Mikkelhorst te Haren ontving van Teaming een donatie en heeft hiermee een hek om hun paardrijbak kunnen plaatsen. De Mikkelhorst biedt professionele dagbesteding voor mensen die dit nodig hebben in een veilige en positieve omgeving. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking (al of niet in combinatie met een fysieke beperking) of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten. Op de zorgboerderij worden ook verschillende dieren gehouden, niet alleen vanuit educatief oogpunt (kinderboerderij) maar ook omdat verschillende cliënten baat hebben bij de omgang met dieren. Op de boerderij worden ook paarden en pony’s gehouden. Naast dat deze dieren worden verzorgd door de cliënten en dus een rol spelen bij de dagbesteding is het de bedoeling om ze intensiever in te zetten voor paardrijles, equitherapie en equicoaching. Met name jongeren zoals kinderen met een autistische stoornis en/of kinderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking, zullen van deze diensten profiteren.

Tot voor kort waren er geen geschikte rij-trainingsfaciliteiten op De Mikkelhorst. Daar komt nu verandering in. Omdat De Mikkelhorst giften heeft ontvangen, o.a. van Jumbo Haren, is het mogelijk om een rijbak voor paarden te realiseren. Wij zijn Stichting Jumbo Maripaan Teaming zeer erkentelijk voor de donatie.  

Paarden op de Mikkelhorst 


Stichting Michael Wings


Inzamelperiode: 12-8-2013 t/m 8-9-2013
Opbrengsten: € 2600,-

Stichting Michael-Wings zet zich actief in voor het creëren van internet aan bed op de kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland, onder naam van het Michael-Wing-Systeem. Door middel van het Michael-Wing-Systeem, bestaande uit draadloos internet, laptops en medisch hygiënische toetsenborden, kunnen patientjes tijdens korte of langdurige ziekenhuisopnamen contact onderhouden met familie, vrienden en klasgenoten. Internet biedt mogelijkheden tot communicatie en geeft kinderen in tijden van ziekten een handvat tot afleiding wat juist in deze tijden zo gewenst is. 


Fietsen voor het goede doel


Inzamelperiode: 22-4-2013 t/m 19-5-2013
Opbrengsten: € 2800,- (€ 400,- per deelnemer)

Jaarlijks worden er verschillende tochten gehouden waarin wielrenners worden uitgedaagd geld op te halen voor het goede doel in combinatie met een pittige fietstocht. Het bestuur van Teaming kreeg een aantal aanvragen voor donaties binnen en besloot de deelnemers te sponsoren onder de noemer ‘Fietsen voor het goede doel’. Lees meer over de deelnemers. 


Stichting Stop Kindermisbruik

Inzamelingsperiode: 20-5-2013 t/m 16-6-2013
Opbrengsten: € 2500,-

Voor de stichting Stop Kindermisbruik heeft Maripaan Groep franchisenemer Anrico Maat zich 12 uur lang laten opsluiten in een hokje van 1 bij 2 meter om zoveel mogelijk geld bijeen te halen voor duizenden meisjes die worden gedwongen tot prostitutie. Wij sponsorden hem bij deze actie.

Prostitutie

In India worden duizenden meisjes gedwongen tot prostitutie. Zij worden onder mensonterende omstandigheden gevangen gehouden in bordelen. Opgesloten in hokjes van 1 bij 2 meter. Hun leven is een hel. Stop Kindermisbruik zet zich in voor de strijd tegen kinderprostitutie en helpt meisjes uit de prostitutie te ontsnappen. Sinds haar oprichting heeft de stichting al duizenden meisjes kunnen bevrijden.

Hokjes waarin de meisjes gevangen worden gehouden:


Stichting KiKa


Inzamelperiode: 25-2-2013 t/m 24-3-2013
Opbrengsten: € 3.967,85

We steunen stichting KiKa met hun actie ‘Draag je steentje bij tegen kinderkanker’. Deze actie is gericht op de bouw van het Prinses Máxima Centrum. Stichting KiKa zet zich in voor de beste zorg en realisatie van top onderzoek voor kinderen met kanker. Ze streven naar nog meer kinderen die genezen van kanker. Nu geneest van 75% van de kinderen, en met de bouw van het Prinses Máxima Centrum kan dit 95% worden.

Door de bouw van dit grootste kinderkankercentrum van Europa hoeven toponderzoekers uit Nederland niet meer op zeven verschillende locaties te werken, maar kunnen ze hun krachten bundelen op een plek. In Utrecht, vlak naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ook gaat het Prinses Máxima Centrum samenwerken met St. Jude Children’s Research Hospital uit de Verenigde Staten en zal het een enorme aantrekkingskracht hebben op specialisten vanuit de hele wereld. Lees hiermeer over de actie. 


Stichting Kumbatio & Sandra Reemer Foundation
 

Inzamelperiode: 31-12-2012 t/m 27-1-2013
Opbrengsten: beiden hebben een bedrag van €1225,- ontvangen

Stichting Kumbatio
Met onze donatie op zak vertrok Anneloes Dirks in maart 2013 naar Kenia om daar vrijwilligerswerk in een weeshuis te doen. Het grootste deel van de donatie is besteed aan onderwijs, een kleiner deel aan voedsel. Van veel kinderen zijn de ouders weggelopen, altijd dronken, overleden, hebben aids of gewoon geen geld om de kinderen naar school te kunnen sturen en voedsel voor ze te kopen. Door het onderwijs dat de weeskinderen nu krijgen leven ze op en hebben ze dromen voor de toekomst. “De meeste kinderen willen ingenieurs, piloot of doktoren worden, dus hopelijk gaat dat zo lukken. Ook is er een klein jongetje: James. Hij wil leeuw worden, wat ook prima is haha!". Lees hier Anneloes haar verhaal over Kenia.

 

Sandra Reemer Foundation

De Sandra Reemer Foundation zet zich in voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en ondersteunt hen in het opbouwen van een eigen bestaan. In de afgelopen jaren heeft de stichting  ruim 500 kinderen in verschillende landen, zoals: Kenia, Indonesie, Ghana, Roemenie en Guatamala, kunnen helpen op eigen benen te staan.

Kortgeleden lazen we dat Sandra Reemer besloten heeft om te stoppen met haar stichting. Dat onze donatie wel met zorg besteed wordt is te lezen op haar website.  

Anneloes in Kenia: X

 

1382442932323278222.jpg

Goede doelen per winkel


Inzamelperiode: 25-3-2013 t/m 21-4-2013
Opbrengsten: € 2426,-

Eén keer per jaar zamelt elk afzonderlijk Jumbo filiaal in voor een eigen goed doel (vaak) aangedragen door onze klanten. De volgende doelen worden per winkel gesteund:Bedum: Edukans | Ciboga: Stichting Loop en Werk | Drachten: Edukans | Dronten: Run for KiKa | Euroborg: AMREF Flying Docters (Cycling Sisters) | Haren: Edukans | Reitdiep: Edukans | Surhuisterveen: Hulphond Nederland | Veendam: Discover the World | Wilhelminakade: Edukans.

World servants


Inzamelperiode: 28-1-2013 t/m 24-2-2013
Opbrengsten: € 2586,-

Jaarlijks gaan er z'n 750 mensen uit Nederland op pad met World Servants. In ontwikkelingslanden bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. De projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft.  

Lees hier het verslag van Marloes Medema, zij heeft meegebouwd aan een school in Bolivia.

3000 euro actie

Teaming krijgt af en toe donaties buiten de maandelijkse bijdrage van onze medewerkers en de donaties van klanten om. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de opening van een nieuwe Maripaan winkel. Op deze manier is er in 2013 een buffer van € 3000,- ontstaan. Zoals altijd worden alle bedragen die wij op rekening hebben staan volledig gedoneerd aan een goed doel, zo ook deze € 3000,-
Medewerkers van de Maripaan Groep konden goede doelen aandragen. Uiteindelijk zijn daar 5 doelen uitgekozen, waar op gestemd kon worden.

De uiteindelijke winnaar van de € 3000,- is het doel van Lukie Poppe geworden. Zij had de Meester Duisterhoutschool aangedragen. Dit is een basisschool voor Speciaal Onderwijs in Heerenveen. 

Sinds 28 oktober 2013 zit de school in een nieuw gebouw. De klas (groep rood) heeft geen digibord, de reden hiervoor is dat er geen geld meer voor was. Voor kinderen in het speciaal onderwijs is een digibord juist erg belangrijk voor het goed overbrengen van de lesstof voor deze doelgroep.

De overige 4 goede doelen waar op gestemd kon worden, zijn het "periode" doel geworden in februari 2014. Bij "Gesteunde doelen 2014" kunt u hier meer over lezen.

 

 

De winnaar van de € 3000,- actie

Afbeelding